Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Event


(*) Thời gian và điều kiện tham gia

(*) NPC Liên Quan
 

Hình Ảnh Vị Trí
Trung tâm thất đại thành thị(*) Nguyên Liệu
 

Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
Hộp Quà 30/4 Tham gia hoạt động Train Quái Bản Đồ Mạp 60 70 80 90
Ngôi Sao Sử dụng Hộp Quà 30/4 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Vải Đỏ Sử dụng Hộp Quà 30/4 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Thanh Tre Sử dụng Hộp Quà 30/4 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Dây Cột Hoa Sử dụng Hộp Quà 30/4 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Cờ Đỏ Sao Vàng Thành Phẩm  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 500 cái(*) Công Thức

  

(*) Khi Sử Dụng 500 Vật Phẩm Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau :

Vật Phẩm Số Lượng
Đá Vô Cực 1
Lễ Bao Boss ( 2 Lệnh Bài Boss Đại và 2 Lệnh Bài Boss Kim Quang ) 1
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù ( Hạn Sử Dụng 30 Ngày )
Không Cộng Dồn Càn Khôn Song Tuyệt Bội
1
Càn Khôn Song Tuyệt Bội ( Hạn Sử Dụng 30 Ngày )
Không Cộng Dồn Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
1
Bảo Rương Vô Danh ( Hạn Sử Dụng 7 Ngày ) 1
Tử Tinh Khoáng Thạch 1000
Tử Tinh Khoáng Thạch 2000
Ngựa Phiên Vũ ( Vĩnh Viễn ) 1
Ngựa Bôn Tiêu  ( Vĩnh Viễn ) 1
Vinh Diêu Chi Y  ( Vĩnh Viễn ) 1
Tinh Chuẩn Chi Ngoa ( Vĩnh Viễn ) 1
Mặt Nạ Chiến Trường ( Hạn Sử Dung 14 Ngày ) 1(*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Cờ Đỏ Sao Vàng 30/04 :

  

Vật Phẩm Số Lượng
Thủy Tinh 1
Tịnh Hồng Bảo Thạch 1
Thiên Sơn Bảo Lộ 1
Bách Quả Lộ 1
Bàn Nhược Tâm Kinh 1
Tâm Tâm Tương Ánh Phù  1
Phúc Duyên - Tiểu - Trung - Đại 1
Đặt Xá PK ( Giảm PK ) 1
Trang Bị Định Quốc ( Vĩnh Viễn ) 1
Trang Bị An Bang Tinh Thạch Hạng Liên ( Vĩnh Viễn ) 1
Trang Bị An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ ( Vĩnh Viễn ) 1
Trang Bị An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ ( Vĩnh Viễn ) 1
Trang Bị Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội ( Vĩnh Viễn ) 1
Lệnh Bài Boss Triệu Hoán Phù  1
Lệnh Bài Boss Kim Quang  1
Cống Nguyệt Phù Dung ( Tăng Tiềm Năng ) 1
Phụng Quả Phù Dung ( Tăng Kỹ Năng ) 1
Phi Phong Tuyệt Thế ( Hạn Sử Dụng 7 Ngày ) 1
Phi Phong Phá Quân ( Hạn Sử Dụng 7 Ngày ) 1
Túi Trang Sức ( Hạn Sử Dụng 7 Ngày ) 1
Trang Bị Động Sát ( Vĩnh Viễn ) 1
Trang Bị Hồng Ảnh ( Vĩnh Viễn ) 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch  1
Bạch Chân Đơn  1
Huyết Chân Đơn 1
Huyền Chân Đơn  1
Lễ Bao Thiên Hoàng ( Vĩnh Viễn ) 1
Tử Tinh Khoáng Thạch 1(*) NPC Shop Tử Tinh Khoáng Thạch : 

NPC Vị Trí
200/202 - Tương Dương

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Cày Cuốc - Có Làm Mới Có Ăn không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster